რა არის Extended Validation SSL?EV SSL არის Extended Validation სერთიფიკატის - ყველაზე მაღალი კლასის SSL, რომელიც იძლევა უფრო მაღალ სანდოობას ვიდრე Organization ან Domain Validated SSL სერტიფიკატი.

Extended Validation SSL ააქტიურებს მისამართის მწვანე ზოლს და გამოსახავს თქვენი კომპანიის ან ორგანიზაციის სახელს ბრაუზერში საიტის მისამართის გასწვრივ. ეს არის ცნობილი ვიზუალური უსაფრთხოების მაჩვენებელი და დამატებითი ნაბიჯები უსაფრთხოების დასადასტურებლად. ძირითადად EV სერტიფიკატებს იყენებენ იდიდ კომპანიები, კომპანიის ზომის ხაზგასასმელად.


Recommended Use Cases

Business-critical
domains
eCommerce
New account
signup pages

Certificate Pricing


Geotrust True BusinessID with EV

 • 1-5 Days
 • Business & Ecommerce
 • USD $1,500,000
 • 99.9%
 • 590.70₾

DigiCert Secure Site with EV

 • 1-5 Days
 • Business & Ecommerce
 • USD $1,500,000
 • 99.9%
 • 3283.50₾

DigiCert Secure Site Pro with EV

 • 1-5 Days
 • Business & Ecommerce
 • USD $1,750,000
 • 99.9%
 • 4946.70₾


Contains Your EV Authenticated Organization Details

Certificate details indicate your website is using an Extended Validation SSL Certificate and include the issuing CA, validity status, and expiration date.

Certificate Features

Encrypt sensitive data

Secure online transactions

Prove legitimacy

Strongest & Fastest SSL

99.9% Browser Compatibility

Increase SEO rank

Issued in 2-3 Days

Free Reissues

Our SSL certificates are from some of the most trusted brands in Online Security.