სერვისები

სხვადასხვა სერვისების ჩამონათვალი
სხვადასხვა სერვისების ჩამონათვალი

ვებ სერვერის კონფიგურაცია (ერთჯერადი)

Linux ოპერაციული სისტემის კონფიგურაცია
Apache, Nginx, Openlitespeed ინსტალაცია და კონფიგურაცია
PHP 5.3 - 8.3 ინსტალაცია და კონფიგურაცია
MySQL ინსტალაცია და კონფიგურაცია
FTP, SSH, Memcached, Redis ინსტალაცია და კონფიგურაცია
₾200.00
ერთჯერადად
შეკვეთა

ვებ სერვერის კონფიგურაცია (ყოველთვიურად)

Linux ოპერაციული სისტემის კონფიგურაცია
Apache, Nginx, Openlitespeed ინსტალაცია და კონფიგურაცია
PHP 5.3 - 8.2 ინსტალაცია და კონფიგურაცია
MySQL ინსტალაცია და კონფიგურაცია
FTP, SSH, Memcached, Redis ინსტალაცია და კონფიგურაცია
₾100.00 GEL /თვე
(₾100.00 ინსტალაცია)
შეკვეთა

მაილ სერვერის კონფიგურაცია (ერთჯერადი)

Linux/Windows ოპერაციული სისტემაზე
IMAP, POP3, SMTP კონფიგურაცია
TLS/SSL კონფიგურაცია
Webmail აწყობა
₾200.00
ერთჯერადად
შეკვეთა

მაილ სერვერის კონფიგურაცია (ყოველთვიურად)

Linux/Windows ოპერაციული სისტემაზე
IMAP, POP3, SMTP კონფიგურაცია
TLS/SSL კონფიგურაცია
Webmail აწყობა
₾200.00
ერთჯერადად
შეკვეთა
Most Popular