კატეგორიები

სტატიები

კონფიდენციალურობა

შემსრულებელი იღებს ვალდებულებას – დაიცვას კონფიდენციალურობა დამკვეთის მიერ სერვერზე განთავსაბულ...