კატეგორიები

ყველაზე პოპულარული სტატიები

კონფიდენციალურობა

შემსრულებელი იღებს ვალდებულებას – დაიცვას კონფიდენციალურობა დამკვეთის მიერ სერვერზე განთავსაბულ...

დამკვეთი ვალდებულია

მომსახურების მიღებისას დაიცვას წინამდებარე წესები და პირობები; დაიცვას საქართველოს...

NS ჩანაწერები

ჩვენი DNS სერვერები განთავსებულია რამოდენიმე ლოკაციაზე რაც გამოისახება მის გაუჩერებელ მუშაობაზე....

ზოგადი

შპს “ჰოსტინგი” -ის მიერ ინტერნეტ გვერდისა და საფოსტო ყუთების საჯარო ხელმისაწვდომობის...

აკრძალულია

ისეთი ხასიათის ინფორმაციის განთავსება, რომელიც წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს...