ცვლილებები მაილ სერვერთან დაკავშირებით.  თუ თქვენ გსურთ დაუკავშირდეთ (Outlook, Thunderbird ან სხვა პროგრამით) თქვენს მაილ სერვერს უნდა გამოიყენოთ პარამეტრები შენდეგ ნაირად:

SMTP -ს შემდთევევაში:

  • Server Name:  cpanel-01.hostings.ge
  • PORT: 465
  • Connection Security: SSL/TLS
  • User: სახელი@დომეინი.გე
  • PASS: თქვენს მიერ მითთებული

IMAP -ის შემდთევევაში:

  • Server Name:  cpanel-01.hostings.ge
  • PORT: 993
  • Connection Security: SSL/TLS
  • User: სახელი@დომეინი.გე
  • PASS: თქვენს მიერ მითთებული

 

გთხოვთ გამოიყენოთ მსგავსი პარამეტრები. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენი ელექტრონული ფოსტა შეფერხებით იმუშავებს. 

უკან